Календар

Тук можете да откриете всички изчислени дати на Великден в източно-православния и католическия календар, по стар и нов стил.


Забележете, че няколко малки независими църкви в Близкия Изток ползват различни алгоритми за изчисление и техните дати не винаги съвпадат с Православния Великден.

 

Дати на Великден през 21 век

година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)   година стар стил (юлиански) нов стил (григориански)
католически православен католически православен католически православен католически православен
2001 2 април 15 април 2051 20 март 24 април 2 април 7 май
2002 18 март 22 април 31 март 5 май 2052 8 април 21 април
2003 7 април 14 април 20 април 27 април 2053 24 март 31 март 6 април 13 април
2004 29 март 11 април 2054 16 март 20 април 29 март 3 май
2005 14 март 18 април 27 март 1 май 2055 5 април 18 април
2006 3 април 10 април 16 април 23 април 2056 20 март 27 март 2 април 9 април
2007 26 март 8 април 2057 9 април 16 април 22 април 29 април
2008 10 март 14 април 23 март 27 април 2058 1 април 14 април
2009 30 март 6 април 12 април 19 април 2059 17 март 21 април 30 март 4 май
2010 22 март 4 април 2060 5 април 12 април 18 април 25 април
2011 11 април 24 април 2061 28 март 10 април
2012 26 март 2 април 8 април 15 април 2062 13 март 17 април 26 март 30 април
2013 18 март 22 април 31 март 5 май 2063 2 април 9 април 15 април 22 април
2014 7 април 20 април 2064 24 март 31 март 6 април 13 април
2015 23 март 30 март 5 април 12 април 2065 16 март 13 април 29 март 26 април
2016 14 март 18 април 27 март 1 май 2066 29 март 5 април 11 април 18 април
2017 3 април 16 април 2067 21 март 28 март 3 април 10 април
2018 19 март 26 март 1 април 8 април 2068 9 април 16 април 22 април 29 април
2019 8 април 15 април 21 април 28 април 2069 1 април 14 април
2020 30 март 6 април 12 април 19 април 2070 17 март 21 април 30 март 4 май
2021 22 март 19 април 4 април 2 май 2071 6 април 19 април
2022 4 април 11 април 17 април 24 април 2072 28 март 10 април
2023 27 март 3 април 9 април 16 април 2073 13 март 17 април 26 март 30 април
2024 18 март 22 април 31 март 5 май 2074 2 април 9 април 15 април 22 април
2025 7 април 20 април 2075 25 март 7 април
2026 23 март 30 март 5 април 12 април 2076 6 април 13 април 19 април 26 април
2027 15 март 19 април 28 март 2 май 2077 29 март 5 април 11 април 18 април
2028 3 април 16 април 2078 21 март 25 април 3 април 8 май
2029 19 март 26 март 1 април 8 април 2079 10 април 23 април
2030 8 април 15 април 21 април 28 април 2080 25 март 1 април 7 април 14 април
2031 31 март 13 април 2081 17 март 21 април 30 март 4 май
2032 15 март 19 април 28 март 2 май 2082 6 април 19 април
2033 4 април 11 април 17 април 24 април 2083 22 март 29 март 4 април 11 април
2034 27 март 9 април 2084 13 март 17 април 26 март 30 април
2035 12 март 16 април 25 март 29 април 2085 2 април 15 април
2036 31 март 7 април 13 април 20 април 2086 18 март 25 март 31 март 7 април
2037 23 март 5 април 2087 7 април 14 април 20 април 27 април
2038 12 април 25 април 2088 29 март 5 април 11 април 18 април
2039 28 март 4 април 10 април 17 април 2089 21 март 18 април 3 април 1 май
2040 19 март 23 април 1 април 6 май 2090 3 април 10 април 16 април 23 април
2041 8 април 21 април 2091 26 март 8 април
2042 24 март 31 март 6 април 13 април 2092 17 март 14 април 30 март 27 април
2043 16 март 20 април 29 март 3 май 2093 30 март 6 април 12 април 19 април
2044 4 април 11 април 17 април 24 април 2094 22 март 29 март 4 април 11 април
2045 27 март 9 април 2095 11 април 24 април
2046 12 март 16 април 25 март 29 април 2096 2 април 15 април
2047 1 април 8 април 14 април 21 април 2097 18 март 22 април 31 март 5 май
2048 23 март 5 април 2098 7 април 14 април 20 април 27 април
2049 5 април 12 април 18 април 25 април 2099 30 март 12 април
2050 28 март 4 април 10 април 17 април 2100 14 март 18 април 28 март 2 май